top of page

חיסונים פגי תוקף? הרשות הפלסטינית סירבה לקבל את מיליון החיסונים מישראל


מנדי גרוזמן ואלי ביתאן, כאן מורשת

עוה"ד עדי לוסטיגמן התראיינה לתכניתם של מנדי גרוזמן ואלי ביתאן לאחר הודעת הרשות הפלסטינית על סירובם לקבל את החיסונים.
עוה"ד לוסטיגמן אמרה כי על ישראל החובה המוסרית, המשפט


ית והאפידימיולוגית לספק חיסונים ולדאוג לבריאות הציבור בשטחי הרשות הפלסטינית. עורכת הדין הוסיפה והסבירה כי על מנת לייצר חסינות עדר יש להעביר כמות מספקת של חיסונים בטווח זמן המאפשר לחסן את האוכלוסיה הפלסטינית.

כמו כן, טענה כי מדובר במשלוח המגיע מאוחר מדי - לאחר מקרי מוות רבים ותחלואה גבוהה שהייתה יכולה להימנע.

Komentarze


bottom of page