top of page

זמני המתנה חריגים: מדוע בקשת מועמד לאזרחות ישראלית מירושלים המזרחית מתעכבת?


עו"ד עדי לוסטיגמן מתראיינת לתכנית 'יהיה בסדר' בגל"צ בנוגע למשך הזמן הארוך שנדרש כדי לקבל הכרעה בבקשות התאזרחות של תושבי ירושלים המזרחית, ומסבירה כי רשות האוכלוסין לא עומדת בסד הזמנים שקבע בית המשפט - להאזנה מלאה באתר גל"צ.

1 Comment


H035610610
Jul 02

Like
bottom of page