top of page

זמן שאול


אורלי וילנאי, הארץ


סירובה של ישראל לתת מעמד של קבע למאריה בת ה-13, שנותרה משותקת מפגיעת טיל שהרג את בני משפחתה, יידון היום שוב בבג"ץ.


הם לא היו מצליחים להחזיק מעמד עד היום, לולא האנשים הטובים שמתנדבים לסייע להם. אחת מהם היא עו"ד עדי לוסטיגמן, שמלווה את המשפחה שנים ארוכות, והיא גם שמגישה בעבורם בהתנדבות את העתירות לבית משפט.

Comments


bottom of page