top of page

זכותם של אסירים לקבל טיפול רפואי מלא כמוגדר בסל הבריאות - על רק הדיון בעניינה של אסראא ג'אבאס


עו"ד תמיר בלנק אצל ענת דוידוב וגולן יוכפז ברדיו 103fm: "השאלה שאנחנו העלינו קשורה לזכויות של אסירים בכלל, אנחנו טוענים שאסירים זכאים לזכויות בריאות בדומה לשאר התושבים במדינה. שב"ס סירב כי הוא טוען שכל האסירים בכלל לא זכאים לשירותי בריאות שיש לשאר התושבים. אם אתם מגיעים לכלא במצב רפואי מסוים, זה אומר שנשפטתם לא רק לשנה-שנתיים בכלא, אלא גם נשפטתם למניעת שירותי בריאות מכם."Comments


bottom of page