top of page

זינוק חד בסירובים של ישראל לבקשות יציאה מעזה בשל קרבה לאנשי חמאס


עמירה הס, הארץ


מתחילת השנה אסרה המדינה על 769 פלסטינים לצאת מעזה בטיעון זה, לעומת 21 ב-2017 כולה. שבע נשים הזקוקות לטיפול מציל חיים עתרו לבג"ץ נגד דחיית בקשותיהן.


לארגוני זכויות אדם פנו עד כה 13 חולים במצב קשה שיציאתם סורבה באופן רשמי בשל קרבה משפחתית לאיש חמאס, אך ההערכה היא שמספרם גבוה בהרבה. שבע החולות, שלקו בסרטן ובגידולים לא-סרטניים בגולגולת, עתרו השבוע לבג"ץ באמצעות העמותות אלמיזאן ברצועה, רופאים לזכויות אדם וגישה בתל אביב ועדאלה בחיפה. כולן זקוקות לטיפול מציל חיים - קרינתי, כימותרפי או כירורגי - שאינו בנמצא ברצועה. לשבע החולות נקבעו תורים לטיפול בבתי חולים פלסטיניים בירושלים המזרחית: אוגוסטה ויקטוריה או אל-מקאסד.  


Comments


bottom of page