top of page

זינוק בבקשות לקבלת אזרחות של תושבי מזרח ירושלים, ירידה במספר האישורים
מאיה הורודניצ'אנו, וואלה

רוב תושבי מזרח העיר הם בעלי מעמד קבע ובשנים האחרונות חלה עלייה במספר הבקשות להתאזרח שהגיע השנה ל-1,600, כ-70% יותר מאשתקד. עם זאת, הם עדיין נתקלים בקשיים וסירובים רבים: "הם מחפשים לדחות". לאחרונה הודיעה רשות האוכלוסין כי זמן ההמתנה להגשת בקשה יתקצר לשנה


כך למשל, למשפחה שפנתה במאי 2019 נקבע תור רק ביוני 2022 ולאחר מכן הוקדם התור לאפריל 2021. במסגרת עתירה שהגישה המשפחה, הודיע נציג רשות האוכלוסין כי החל מ-2021 ייקבע לפונים לבקשת אזרחות תור בתוך כשנה. עורכות הדין שייצגו את העותרים, עדי לוסטיגמן והגר שחטר, אמרו כי מדובר "ברע במיעוטו" וביקשו כי תקופת המתנה של שנה תהיה יעד ביניים.


עו"ד לוסטיגמן הסבירה כי "אנחנו עדים לתופעה מדאיגה של הקשחת התנאים הלא כתובים ואף המצאת תנאים להתאזרחות". כך לדבריה, בחלק מהמקרים מסורבת בקשה של אשה שנולדה וחיה בעיר בשל חשד כי למשפחתה המורחבת יש נכס בגדה ואולי תרצה להשתקע בו.


Comentarios


bottom of page