top of page

ולדיסלב בן ה-10 נמלט עם הוריו מאוקראינה, רשות האוכלוסין סירבה כניסתם


נירה שניידרמן, חשבון פתוח, ערוץ 14

עוה"ד תמיר בלנק ממשרדנו התראיין בערוץ 14 בעניינם של משפחת קוהיל.


המשפחה ברחה מן המלחמה הקשה באוקראינה, רשות האוכלוסין טוענת לחשש להשתקעות בישראל. עוה"ד תמיר בלנק: הרשות מתעלמת מכך שהם ברחו בגלל המלחמה ואין להם, למעשה לאן לחזור, חוץ מלהיות פליטים חסרי כל בפולין. האם זה סביר שפולין תקלוט מיליון פליטים וישראל אפילו כמה מאות אינה מוכנה לקלוט, אפשר להבטיח את החשש מהשתקעות בדרכים אחרו. היה מצופה בעת הזו מרשות האוכלוסין לגלות אנושיות, רגישות וחמלה כלפי הסבל של בני העם האוקראיני ולא לגרש משפחה עם ילד קטן כדי שתהפוך להיות 'בעיה של מישהו אחר'.


1 Comment


H035610610
Jul 02


Like
bottom of page