top of page

השופט מזוז על חוק ההזנה בכפייה: לא ברור מדוע יש להתייחס גם לשיקול הביטחוני


שרון פולבר, הארץ


שופטי בג"ץ ביקשו הבהרות בנוגע לחוק המאפשר לשופט המאשר את ההזנה להתחשב בנסיבות ביטחוניות, ולא רק במצבו של האסיר. המדינה: היחס לאסיר שיגרום לאינתיפאדה נוספת הוא שונה.


בג"ץ דן אתמול (ראשון) בעתירות נגד התיקון לפקודת בתי הסוהר, המאפשר הזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב באישור בית המשפט, אשר רשאי להתחשב גם בסיכונים הביטחוניים שמייצרת השביתה. התיקון לחוק, שאושר ביולי 2015, קובע כי נשיא בית משפט מחוזי או סגנו רשאים להתיר כפיית טיפול רפואי על אסיר שובת רעב, אם מצאו שללא קבלת הטיפול ישנה אפשרות ממשית שתוך זמן קצר תגרם סכנה לחיי האסיר או נכות חמורה, וכי הטיפול נועד להיטיב עמו. 


עו"ד תמיר בלנק המייצג את עמותת רופאים לזכויות אדם טען כי התחשבות בשיקול הביטחוני תהפוך את ההזנה בכפייה לעינוי. "אנחנו סבורים שהכנסת הסעיף כשיקול ליישום תהליך רפואי שעלול להיות מאוד מכאיב, פולשני וקשה הופך את ההליך, לפי הספרות והפסיקה שאנחנו מכירים, לעינוי". 


לקריאת הכתבה המלאה באתר הארץ

לקריאת הכתבה המלאה בפורמט PDF

bottom of page