top of page

המינהל האזרחי מונע עבודה מפלסטיני כי "קרוב שלו אמר לנו שאינו שפוי"


חיים לוינסון, הארץ


בית המשפט המחוזי בי-ם מתח ביקורת על שיקולי המינהל והורה לו לשקול מחדש את בקשתו של אחמד ח'מאיסה, שמבקש זה שנים לעבוד בישראל.


ח'מאיסה אתר לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד סירוב המינהל באמצעות עו"ד תמיר בלנק. הוא טוען שאין זה סביר לקבוע שאינו שפוי על פי שיחה עם קרוב משפחתו.


Comments


bottom of page