top of page

המדינה תתייעץ עם גופים הקוראים לגרש מבקשי מקלט בנוגע לביטוח ילדי זריםלי ירון, הארץ


משרד הבריאות מתכוון להתייעץ עם עמותות ימין הקוראות לגרש מישראל מבקשי מקלט לגבי מדיניותו הבריאותית בנוגע לביטוח רפואי לילדי חסרי מעמד — כולל עם עמותה שאותה ייצגה בכנסת פעילת הימין הקיצוני שפי פז. כך נודע ל"הארץ".


עו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת את רופאים לזכויות אדם, פנתה בנושא ללשכת הבריאות המחוזית בת"א ולעו"ד שוש שמואלי ממחלקת הבג"צים בפרקליטות. אלה השיבו שילדים של הורים שנכנסו לישראל כתיירים ואשרתם פגה אינם זכאים לרכוש את הביטוח. "מדובר בגופים המנהלים מסע רדיפה נגד מהגרים בכלל וכנגד ילדי מהגרים בפרט", אמרה ל"הארץ" ד"ר זואי גוטצייט, מנהלת מחלקת חסרי מעמד בעמותת רופאים לזכויות אדם", "יש כאן הודאה הלכה למעשה שהשיקולים שמנחים את משרד הבריאות בהקשר הזה אינם שיקולי טובת הילד או בריאות הציבור או אתיקה ומוסר או אפילו כלכלת בריאות, כי אם הרצון לשרת את המדיניות של רשות האוכלוסין".


Comments


bottom of page