top of page

המדינה מסרבת לתת היתר עבודה גורף לפלסטינים שקיבלו מקלט על רקע להט"בי


בר פלג והגר שיזף, הארץ

המדינה הודיעה שלשום (חמישי) לבג"ץ כי אינה מוכנה להעניק היתר עבודה גורף לפלסטינים שקיבלו מקלט בישראל על רקע להט"בי או בשל אלימות במשפחה. במקום זאת, הם יוכלו לעשות זאת רק באופן פרטני, תוך שהם מציגים מעסיק שמוכן להעסיק אותם - תנאים שמקשים מאוד על העסקתם. עמדת המדינה התקבלה אף שמספרם נמוך יחסית, ועומד כיום על 66 בלבד. בתגובה לעתירה שהוגשה לבג"ץ בנושא, נכתב מטעם המדינה כי יש חשש שמתן היתר גורף יעודד פלסטינים נוספים להיכנס לישראל ולהגיש בקשת מקלט דומה.


עו"ד עדי לוסטיגמן שייצגה את הארגונים בעתירה אמרה ל"הארץ" לאחר תגובת המדינה כי "מתשובתה עולה כי לעמדתה יש להפקיר פלסטינים נרדפים ללא אפשרות לפרנסה הוגנת, מחסה ושירותי בריאות. מהתשובה עולה כי רק 13 בני אדם מתוך 66 הצליחו למצוא מעסיק שיסיכים לקחת חלק בהליך החריג אשר יאפשר העסקתם וכן אפשרות לעבוד, 53 האחרים נותרו ללא אפשרות לעבוד, לאכול ולשתות". עו"ד לוסטיגמן הוסיפה כי היא מקווה שבית המשפט העליון יתערב כדי "להגן על זכויותיהם של פלסטינים להט"בים נרדפים ועל אלו שנרדפות על רקע מגדרי".
Comments


bottom of page