top of page

המדינה: לא נדרוש מפלסטינים הנכנסים לישראל גישה לנתוני הטלפון הנייד


הגר שיזף, הארץ


50 אלף פלסטינים נאלצו בשנה האחרונה להוריד אפליקציה המאפשרת לצבא גישה לקבצים, למצלמה ולמיקום הטלפון שלהם. משרד החקלאות הנחה מעסיקים לחייב פלסטינים למלא הצהרת בריאות באמצעות האפליקציה.


עורכת הדין עדי לוסטיגמן, ששלחה את המכתב מטעם המוקד להגנת הפרט ועתרה בנושא לבג"ץ, אמרה ל"הארץ" כי אם אכן יתבצעו השינויים בתנאי השימוש באפליקציה הדבר יהווה שיפור משמעותי, אך המינהל האזרחי טרם הבהיר באופן חד־משמעי אם טרם שינוי תנאי השימוש נעשה שימוש במידע שאוספת האפליקציה, וכן מדוע יש צורך לקבל הרשאה למיקום גיאוגרפי עבור קביעת תור למינהלת התיאום והקישור.


Comments


bottom of page