top of page

המדינה דורשת מפלסטינים השוהים בישראל גישה לקבצים ולנתונים מהטלפון הנייד


ניר חסון, הארץ


בשל מגפת הקורונה, פלסטינים שנכנסו מהגדה נדרשו להתקין אפליקציה כתחליף לביקורים במשרדי מנהלת התיאום והקישור. בתנאי השימוש בה נכתב: "כל המידע נמסר לנו מרצונך החופשי על מנת שנוכל לעשות בו שימוש כפי שנראה לנו לנכון".


במכתב ששגרו עו"ד עדי לוסטיגמן ועו"ד בנימין אחסתריבה מטעם המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם נכתב: "לא ברור מה בין בירור סטטוס ההיתרים לחשיפה למידע פרטי ואישי... הצבת חובה כברירת מחדל יחידה של אדם לפנות באפליקציה הינה בלתי סבירה באופן קיצוני... מדובר בניצול ציני של מצוקת ובהלת הציבור בתקופה עגומה זו למטרות פסולות וזרות... לשם חדירה לפרטיות באופן הפוגע בכבוד האדם של הפונים".


Comentários


bottom of page