top of page

המדינה אינה מכירה בנישואי ישראלי לפיליפינית: "הוא רוצה עוזרת בית"דנה ויילר-פולק, הארץ


משרד הפנים סירב להכיר בזוג, אך ביטל את אשרת העבודה של האשה בשל "חיי זוגיות".


זוג מעורב שפנה לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה למתן מעמד לבת הזוג, אזרחית הפיליפינים, מתוקף זוגיות, נדחה בגין העדר משק בית משותף. עם זאת, לאחר הגשת הבקשה, הודיעה הרשות כי תשלול את אשרת השהייה של האשה בשל קיום חיי זוגיות בישראל. בקשה נוספת שהגישו בני הזוג, לאחר שהתגוררו יחדיו, נדחתה שוב - הפעם בגין משק בית משותף שהעיד, על-פי הרשות, כי האישה מעוניינת אך ורק במעמד, ואילו הגבר הישראלי מעוניין בעוזרת בית.


"האשמת רשות האוכלוסין, לפיה מר יהל מעוניין באשתו לשם טיפול במשק ביתו ואילו גב' יהל מעוניינת אך ורק במעמד מועלית בעלמא ללא ראשית יסוד ראייתי", אומרת עו"ד עדי לוסטיגמן המייצגת את בני הזוג, "הקלות הבלתי נסבלת בה התקבלה ההחלטה אינה עולה בקנה אחד עם הזכות החוקתית לחיי משפחה".


Comments


bottom of page