top of page

הישג גדול במאבק בתפוצת אופיואידים בעקבות העתירה של 'רופאים לזכויות אדם' ו'לאלתר'


בקיץ 2022 הוגשה עתירה לבג"ץ כנגד משרד הבריאות ומספר חברות תרופות במטרה להעלות את המודעות לצריכה של משככי כאבים ממכרים, ולהגביר את הפיקוח על השימוש בהם. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד תמיר בלנק ממשרדנו ומטעם עמותת 'רופאים לזכויות אדם'.

אנו נרגשים לשתף כי בעקבות העתירה משרד הבריאות הודיע כי הכיתוב על אריזות התרופות יעודכן וכי מעתה יכתב באופן ברור כי השימוש בתרופות גורם לתלות.

ההישג מגיע לאחר כעשור של פעילות למען הגברת המודעות לנושא חשוב זה, וכעת יש להשלימו באמצעות צעדים נוספים שמטרתם למנוע התמכרות ולסייע למכורים.

댓글


bottom of page