top of page

החיסול הצליח, מאריה ממשיכה לשלם את המחיר


אורלי וילנאי, הארץ


סירובה של ישראל לתת מעמד של קבע למאריה בת ה-13, שנותרה משותקת מפגיעת טיל שהרג את בני משפחתה בעזה, הגיע היום לבג"ץ. והיא התאכזבה שוב.


ב–2006 שידרנו בתוכנית "עובדה" את סיפורה של מאריה. למרות החשש שהציבור הישראלי יתקשה להכיל את כאבה של ילדה פלסטינית, נדמה היה שסיפורה של מאריה חדר ללבבות. דיווחנו אז, שאשרת השהייה של מאריה ואביה פגה, ושהם אמורים להיות מגורשים בחזרה לעזה, צעד שפירושו גזר דין מוות למאריה, התלויה בטיפול ובמכשור שאינם קיימים שם. עוד סיפרנו, כי הכסף שיועד לטיפול בה נגמר. אחרי השידור הוארכה אשרת השהייה של המשפחה, ומשרד הביטחון הצהיר שיסייע לה. אלא שלמרות כל זאת, נאלצת המשפחה הקטנה, שנותרה מאותו בוקר נורא, להיאבק ללא הרף במערכת כדי להמשיך ולשרוד. הם לא היו מצליחים להחזיק מעמד עד היום, לולא האנשים הטובים שמתנדבים לסייע להם. אחת מהם היא עו"ד עדי לוסטיגמן, שמלווה את המשפחה שנים ארוכות, והיא גם שמגישה בעבורם בהתנדבות את העתירות לבית המשפט.


Comments


bottom of page