top of page

הוקפא זמנית גירושם של עובדת זרה ושני ילדיה לפיליפינים


אמיר אלון, YNET


בית המשפט קבע כי ג'רלדין אסטה ושני ילדיה, קיאן וקת'רין, יישארו בישראל עד להחלטה בנוגע לערעור שהגישו. בבסיס הערעור טענתה של העובדת כי איבדה את אשרת השהייה שלה, וכין אין "להעניש ילדים בשל מחדלי אימם".


השלושה טענו, באמצעות עורכות הדין חיה מנע ועדי לוסטיגמן, כי ג'רלדין איבדה את אשרת השהייה שלה עקב הריונה במועד שבו רשות האוכלוסין וההגירה הנהיגה נוהל הקובע כי אשרת השהייה של עובדת זרה בהריון תבוטל. הם מוסיפים כי לא ניתן להצדיק פגיעה בילדים בשל מעשיה ומחדליה של אמם, שכן הם "תמי לב ולא בחרו את הסיטואציה שאליה נקלעו".


Commenti


bottom of page