top of page

הביטוח הלאומי שלל זכויות ממשפחות של פעילים פוליטיים במהלך 'שומר החומות', ההליך המשפטי ביטל את ההחלטה


בעקבות מידע שמסר שב"כ לביטוח הלאומי, נשללו זכויות סוציאליות מכ-20 משפחות של פעילים פוליטיים פלסטיניים בירושלים המזרחית במהלך 'שומר החומות'. עו"ד תמיר בלנק והמוקד להגנת הפרט הגישו לבית הדין עתירה שחשפה את ההתנהלות הפגומה ואת חוסר הביסוס לשלילת הזכויות. בית הדין נזף בביטוח לאומי והורה על פיצויים.

Comments


bottom of page