top of page

הביטוח הלאומי השיב זכויות שנשללו ללא נימוק מפעילים ומקרוביהם במזרח ירושלים


ניר חסון, הארץ

הביטוח הלאומי השיב זכויות רפואיות וסוציאליות לשבעה פעילים פלסטינים במזרח ירושלים ולבני משפחותיהם, לאחר ששלל זאת מהם ללא נימוק בזמן מבצע "שומר החומות". בחודש מאי, בזמן המהומות במזרח העיר, גילו 20 פעילים פוליטיים מוכרים מהאזור כי שמותיהם ושמות בני משפחותיהם נחסמו במחשבי הביטוח הלאומי וקופות החולים. המשמעות היתה שהפעילים, בנות זוגם וילדיהם לא היו זכאים לביטוח בריאות או לקצבאות. ל–13 פעילים ולבני משפחותיהם טרם הושבו הזכויות.


עו"ד עדי לוסטיגמן ותמיר בלנק פנו מטעם "המוקד להגנת הפרט" בארבעה מקרים לבית הדין לעבודה. בשלושה מהם הושבו הזכויות עוד לפני הדיון באופן רטרואקטיבי מיום השלילה, ובמקרה הנוסף הושבו הזכויות באופן זמני עד לדיון. בשני מקרים אחרים השיב הביטוח הלאומי את הזכויות עוד לפני שהוגשה תביעה לבית הדין. "משפחה ובה ילדים קטינים נפגעת מהחלטה שרירותית ופוגענית, שעל פניו אינה נסמכת על עובדות כלשהן, נעדרת תשתית ראייתית מינימלית או בדיקה סבירה ויש חשש כבד שנעשתה משיקולים זרים", נכתב באחת התביעות.


Comments


bottom of page