הארכה נוספת של הוראת השעה האוסרת על איחוד משפחות עם פלסטינים בישראל


עו"ד לוסטיגמן שהשתתפה בדיוני הוועדה האחראית ומטפלת בבקשות רבות בנושא זה התראיינה על כך בהרחבה.


לצפייה בכתבה המלאה