top of page

דו"ח: 850 תלונות על עינויי שב"כ, 0 חקירות


אליאור לוי, YNET


ארגון "רופאים לזכויות אדם" טוען כי מעולם לא נפתחה חקירה כדי לבחון טענות של נחקרים בשב"כ בדבר עינויים. בעתירה של עציר פלסטיני שטוען כי עונה בחקירתו הודתה המדינה: בשנתיים האחרונות - פי 4 יותר תלונות.


מתוך 850 תלונות של נחקרים בשב"כ בדבר עינויים לא נפתחה ולו חקירה אחת. כך על פי ארגון רופאים לזכויות אדם. ממסמך שהגישה המדינה לבג"ץ בתשובה לעתירה של פלסטיני מהגדה, שטוען כי עונה בחקירתו, עולה כי ב-2014 הוגשו פי ארבעה תלונות יותר מ-2012, בידי נחקרים במתקני שב"כ בטענה שעונו בחקירתם.


"הבדיקות המקדמיות על תלונות של נחקרים לא מסתיימות בזמן סביר ומתארכות לכדי שנים. לכן אי-אפשר לדעת אם צריך לפתוח בחקירה פלילית, ובפועל מבין מאות בדיקות לא נפתחה אפילו חקירה אחת", אומרת עו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת את התובעים בבג"ץ יחד עם עו"ד באנה שוגרי בדארנה. "אני אפילו לא מדברת על העמדה לדין אלא רק על פתיחת חקירה פלילית. התוצאה של זה היא שישנה חסינות דה פקטו לחוקרים גם מבלי שתהיה להם חסינות בחוק. הם כבר יודעים שהבדיקה המקדמית אף פעם לא תסתיים".


Comments


bottom of page