top of page

בשל המעבר לזיהוי ביומטרי: תורי ענק בלשכות האוכלוסין


ניר חסון ואילן ליאור, הארץ


אף שברשות האוכלוסין טענו שנערכו מראש לשינוי, חלק מהלשכות הפסיקו לקבל קהל זמן קצר לאחר שנפתחו ובחלקן היו עימותים אלימים. בשלב זה ניתן להנפיק תעודות רק בתיאום מראש - אך לרשות אין מערכת להזמנת תורים


עו"ד הגר שכטר ממשרד לוסטיגמן־בלנק שנכחה במקום סיפרה ל"הארץ" כי "המאבטחים שלחו את כולם החוצה, אבל בחוץ היו עשרות אנשים והביאו שוטרים כדי לפנות מקום בתוך קהל, ילדות החלו להימחץ, זקנות התחילו לבכות. אחד השוטרים לקח סלקל מאשה כדי לחלץ את התינוק, אבל אז הוא דחף אותנו עם הסלקל, אני לא ראיתי דבר כזה". לדבריה, "האנשים שהמתינו בתור אמרו שמתנהגים אליהם כמו לחיות, שהם לא חושבים שאנחנו בני אדם. על מה דוחפים אותם, על זה שהם הגיעו לחדש דרכון?". שכטר הוסיפה כי אחרי מהומה שנמשכה כשעה אפשרו המאבטחים לחלק מהנוכחים להיכנס, ואלו גילו כי הלשכה ריקה לחלוטין.


Comments


bottom of page