top of page

בית המשפט העליון על אוחנה: שיבוש מוחלט בתפיסתו את תפקידו וסמכותו
ניצן שפיר, גלובס

בית המשפט העליון קבע כי הנחייתו של השר לביטחון פנים אמיר אוחנה להימנע מחיסון אסירים עד לקבלת אישורו "ניתנה בחוסר סמכות מובהק ובניגוד לדין וכי היא נעדרת כל תוקף משפטי וזאת במיוחד שהובהר במפורש על ידי משרד הבריאות כי אסירים וסוהרים יחוסנו בתעדוף ראשון".


שופטי העליון נועם סולברג, דפנה ברק ארז ומני מזוז קבעו כי אסור להפלות לרעה בקבלת טיפול רפואי לרבות חיסון וכי אוחנה לא הוסמך לשלול או לעכב טיפול רפואי לו נזקק אסיר.


את העתירות הגישו ארגוני זכויות אדם רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה המוקד להגנת הפרט ורבנים לזכויות אדם באמצעות תמיר בלנק טאו סוצ'יו, העמותה לזכויות האסיר שיוצגה על ידי עו"ד אביגדור פלדמן ולשכת עורכי הדין שיוצגה ע"י עו"ד רותם טובול.


Komentáře


bottom of page