top of page

בית המשפט העליון: לתושבי מזרח ירושלים יש זכויות של ילידים


ניר חסון, הארץ


מאז 1967 שללה המדינה תושבות מכ-14 אלף פלסטינים שחיו בעיר, לרוב משום שגרו בחו"ל במשך יותר משבע שנים.


פסיקת העליון ניתנה בערעור של אכרם עבדאלחאק, יליד ירושלים בן 58. הוא היה בן תשע בזמן סיפוח מזרח ירושלים, ושלוש שנים לאחר מכן עזב את הארץ עם הוריו לארה"ב. הוא חי ולמד שם ואף קיבל אזרחות אמריקאית. ב-1989 ביקש לשוב לישראל, אך גילה שמעמדו החוקי בארץ פקע. לימים הוא נישא פעמיים לנשים מהשטחים ועבר לחיות בירושלים, אך באופן לא חוקי. לפני שלוש שנים דחה שופט בית המשפט המחוזי דוד מינץ (שמונה באחרונה לשיפוט בבית המשפט העליון) עתירה שהגיש עבדאלחאק נגד משרד הפנים, בדרישה להשיב לו את מעמדו המשפטי בישראל.


באמצעות עורכי הדין עדי לוסטיגמן, אמיר חסן, ותמיר בלנק ערער עבדאלחאק ב-2014 לבית המשפט העליון על פסיקתו של מינץ. השבוע קיבלו שלושת שופטי העליון את ערעורו והורו למשרד הפנים להשיב לו את מעמדו.


Commentaires


bottom of page