top of page

ביטוח לאומי נגד המנקה: לא האמין לשכר


עו"ד אמנון מ. שילה, YNET


עובדת ניקיון ביקשה דמי לידה לפי שכרה החודשי שעמד על 15 אלף שקל. ביטוח לאומי הסכים לשלם לה רק לפי שכר מינימום, ובית המשפט התערב.


בסיכומו של דבר התביעה התקבלה ונקבע כי התובעת זכאית לדמי לידה בהתאם לשכר שפורט בתלושים. המוסד לא חויב בהוצאות מאחר שהתובעת יוצגה על ידי הסיוע המשפטי.


לקריאת הכתבה המלאה באתר YNET

לקריאת הכתבה המלאה בפורמט PDF

bottom of page