top of page

ביהמ"ש הורה לבחון מחדש בקשת אזרחות של תושבת מזרח ירושלים: "הליך פגום"מאיה הורודניצ'אנו, וואלה

ג'אנה, שנולדה וחיה בעיר, הגישה בקשה להתאזרחות כבר לפני כ-4 שנים ולאחרונה דחתה רשות האוכלוסין את הבקשה בשל מסמכים הנוגעים לנכס משפחת בעלה. ביהמ"ש קבע כי ההחלטה "מעוררת קושי ואינה מבססת איזון בין כלל הנסיבות והראיות". הרשות: "נטל ההוכחה מוטל על מגיש הבקשה"


"זהו מקרה מצער נוסף הממחיש את התעמרות רשות האוכלוסין במבקשי האזרחות הירושלמים", אמרה עו"ד לוסטיגמן. "אנו מקווים כי רשות האוכלוסין תפנים את הביקורת החריפה המושתתת בפסק הדין, וכי בקשת העותרת אשר הוגשה בשנת 2016 תאושר ללא אצטלות נוספות. לצד זאת, אנו מצרים על כך שבית המשפט לא עשה צעד אחד נוסף והורה למשיב ליתן לעותרת את האזרחות לה היא זכאית על פי חוק ולאחר שעמדה במכלול התנאים הנדרשים, תחת שילוחה להמשך בחינת עניינה".

Comments


bottom of page