top of page

בג"ץ קבע: בתי חולים מחויבים לעדכן משפחות אסירים במצבם הרפואי


עתירה שהוגשה ע"י עו"ד תמיר בלנק ממשרדנו בשם עמותת רופאים לזכויות אדם ביקשה לחייב את רשויות המדינה להגדיר נהלים ברורים לנושא עדכון משפחות אסירים בנושאים בריאותיים.

אנו שמחים כי בית המשפט קיבל את עמדת העותרים ונתן ביטוי לזכויות המשפחות בנושא חשוב זה.


לכתבה בנושא באתר ice

bottom of page