top of page

בג"ץ למדינה: יש להחזיר לחסרי מעמד את האפשרות לרכוש ביטוח בריאות לילדיהם


מאיה הורודניצ'אנו, וואלה

ביהמ"ש הוציא צו ביניים המורה למשרד הבריאות לאפשר רכישת ביטוח המיועד לזרים - כפי שהיה עד 2018. זאת, במסגרת עתירה שהגיש ארגון "רופאים לזכויות אדם", בה המדינה התחייבה לפעול בנושא, אך התעכבה. "ביהמ"ש מבהיר כי על המדינה להתעשת. הצו - פתרון זמני למרבית הילדים"


עו"ד לוסטיגמן בירכה על הוצאת הצו. "בית המשפט שלח מסר חד למדינה, שממשלת מעבר, תקופת בחירות וכל תירוץ דומה אחר לא יכולים למנוע מילדים לקבל טיפול רפואי בישראל", אמרה. "בית המשפט מבהיר כי על המדינה להתעשת ולמצוא במהירות פתרון ביטוחי לילדים שנמצאים בישראל תקופה משמעותית. אנו נמשיך ללוות את העניין על מנת לדאוג לכך שפתרון כזה יימצא במהרה ויכלול את כל הילדים הזקוקים לו. צו הביניים שהוצא מבטיח שבתקופת הביניים ימצא פתרון למרבית הילדים."


Commenti


bottom of page