top of page

בג"ץ: הילדה הפלסטינית מריה אמן תישאר במעמד ארעי עוד שנתייםג'קי חורי, הארץ


הילדה בת ה-13, שנותרה משותקת מפגיעת רסיסים בראשה בעת התנקשות בעזה וטופלה בארץ, תוכל לבקש תושבות קבע בתום התקופה.


עורכי הדין של המשפחה, עדי לוסטיגמן ואמיר שמר, טענו בדיון שהמעמד הארעי שניתן למשפחה מחייב התמודדות קשה ומותירה אותה בהליך מבחן, ולכן ביקשו להעניק להם תושבות קבע.Comments


bottom of page