top of page

בג"ץ הורה למדינה להשיב מדוע מקשים על פלסטינים להט"בים מאוימים לעבוד בישראל
בר פלג והגר שיזף

בג"ץ הוציא צו על תנאי שמורה למדינה להסביר מדוע היא אינה מאפשרת לפלסטינים שקיבלו מקלט בישראל בשל איומים על רקע נטייה מינית או אלימות במשפחה לעבוד בצורה חופשית. לפני כחודש אמרה המדינה לבג"ץ כי היא מסרבת לספק לפלסטינים היתר עבודה גורף, אף שמספרם הוא 66 בלבד. במקום זאת, אמרה כי הם רשאים לבקש היתר עבודה, אך רק באופן פרטני ותוך שהם מציגים מעסיק שמוכן לקבל אותם לעבודה - תנאים שמקשים מאוד על העסקתם. על המדינה להשיב תוך 90 יום.


עו"ד עדי לוסטיגמן, שהגישה את העתירה, אמרה היום כי "האפשרות לעבוד מהווה תנאי הכרחי ובסיסי לקיום בכבוד, והינה חיונית ליכולתו של אדם להשתקם". לדבריה, "ישראל מחויבת בדין, ולא לפנים משורת הדין, להבטיח זכויות בסיסיות לכל אדם, גם זר הנמצא בשטחה, ודאי למי שהיא עצמה הכירה בכך שנמלטו מחשש לחייהם, שלא ניתן להרחיק אותם ושאין להם שום מקום אחר בעולם בו יוכלו להיות בתקופה זו". היא הוסיפה כי עמדת המדינה היא "אכזריות לשמה, והיא הובילה עד כה לכך שהם חיים בתת-תנאים. אנו מקוים שכעת מצב זה עומד להסתיים".
Comments


bottom of page