top of page

בג"ץ דוחה את נימוקי המדינה למניעת עבודה מפלסטינים להט"ב


תמר בן דוד

בג"ץ הוציא צו על תנאי, שבו דרש מהמדינה לנמק בתוך 90 יום את סירובה להתיר את העסקת פלסטינים שנמלטו לשטחה בשל היותם להט"ב או נשים נפגעות אלימות מגדרית.


משמעות הצו היא שבית המשפט דוחה את הטענות שהובאו בפניו, לפיהן הסדר כזה עלול "להגדיל באופן משמעותי ביותר את הסיכויים שיוגשו בקשות נוספות, לטובת שהות ועבודה במדינת ישראל", ולמנוע מהם הליך קבלת מעמד כפליטים במדינה שלישית.

Comments


bottom of page