top of page

באופן חריג, האפוטרופוס הכללי מקדם בנייה ליהודים במזרח ירושלים
ניר חסון, הארץ

יחידת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים מקדמת תוכניות נרחבות לבניית שכונות ומתחמי מגורים ליהודים במזרח ירושלים. בין השאר נשקלו קידום תוכניות לשכונה חדשה בשייח ג'ראח, בסמוך לשער שכם, ושתי שכונות צמודות לבית צפאפא, בבית חנינא ובצור באהר — כך עולה ממסמכים שהגיעו לידי "הארץ". הקמת חלק מהשכונות החדשות כרוכה בפינוי דיירים פלסטינים שמתגוררים בנכסים שבניהול האפוטרופוס זה עשרות שנים. במשרד המשפטים טוענים כי מלבד בחינת תוכנית בינוי בשייח ג'ראח לא מקודמות תוכניות נוספות. קידום של תוכניות בנייה באופן יזום נחשב לפעולה חריגה מצד יחידת האפוטרופוס הכללי.


מחר ידון בית המשפט העליון בעתירה שהגישה עמותת עיר עמים והעמותה לרווחת תושבי שייח ג'ראח נגד האפוטרופוס הכללי לחשיפת הנהלים שלפיהם מטפלת היחידה בנכסים שבבעלותה במזרח ירושלים. בעתירה הובאו דוגמאות שונות להתעמרות של האפוטרופוס בדיירים הפלסטינים, כמו מכירת הדירה שבה הם מתגוררים עשרות שנים לידי אנשי ימין בלי לעדכן אותם, היעדר שקיפות, התעלמות מזכויות דיירים ועוד. בתשובה לעתירה ששלחה הפרקליטות בשבוע שעבר לעו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת את עיר עמים, נמסר נוהל ניהול הנכסים של האפוטרופוס. למרות הגשת הנוהל החליטה עיר עמים שלא למשוך את העתירה, בטענה שהנוהל מתעלם מהמצב המיוחד של הדיירים הפלסטינים של האפוטרופוס במזרח ירושלים.Commentaires


bottom of page