top of page

ארגון רופאים לזכויות אדם עתר לבג"ץ בדרישה ששב"ס יציג כיצד ימנע מהתפרצות המגפה


רועי רובינשטיין, ynet

מגפת הקורונה מהווה סכנה משמעותית לאוכלוסיית הכלואים בשל תנאי הצפיפות הקשים השוררים בבתי הכלא, שאינם מאפשר לקיים את הנחיות שמירת המרחק ולאור מספרם הרב של כלואים מבוגרים וחולים כרוניים שנמצאים בקבוצת סיכון. תנאים אלה יוצרים חרדה רבה ואי וודאות בקרב כלואים ובני משפחותיהם. עד למועד זה שב"ס לא פרסם בבירור כיצד הוא מתנהל בעת המשבר, והסתפק בהודעות לקוניות וכלליות לתקשורת.

בעתירה, שהוגשה על ידי עו"ד תמיר בלנק, נדרש שב"ס לפרסם הנחיות פומביות שיהיו גלויות לכלואים ולציבור, ולהסביר כיצד הוא מבטיח את המשך מתן שירותי הרפואה השניונית לכלואים, לרבות באמצעים אלקטרוניים. בנוסף נדרש שב"ס להודיע כיצד הוא נערך לספק תמיכה וטיפול נפשי לכלואים בעת המשבר, אילו צעדים ננקטים כדי להיערך לתרחיש שבו חלק ניכר מהסגל הרפואי ומהסגל הכללי של בית הסוהר יידבקו ואילו צעדים ננקטים למניעת התפשטות הנגיף ופגיעה בכלואים הנמצאים בסיכון, מלבד צמצום מספר המבקרים בכלא.

Comments


bottom of page