top of page

אסיר הסובל מסכיזופרניה כלוא כ-20 חודשים בבידוד – העליון דחה את בקשתו לערער


חן מענית, הארץ

בית המשפט העליון אישר לשירות בתי הסוהר להמשיך להחזיק בהפרדה אסיר ביטחוני המאובחן כחולה סכיזופרניה וכלוא בכלא גלבוע, בשל מסוכנותו לסביבה. זאת, אף ששתי חוות דעת פסיכיאטריות שהציג האסיר קבעו כי המשך שהותו בבידוד עלול להחמיר את מצבו הנפשי ולהגביר את מסוכנותו לעצמו ולסביבתו.


היועץ המשפטי של רופאים לזכויות אדם, עו"ד תמיר בלנק, מסר בתגובה כי "ביהמ"ש העליון מאשר בהחלטתו להחזיק חולה נפש בבידוד, למעשה, למשך זמן בלתי מוגבל. מאסר בבידוד של חולה נפש היא פרקטיקה שנחשבת כעינוי, פרקטיקה שקיווינו שכבר עברה מהעולם, אבל משומשת באופן נרחב על ידי שב"ס שכעת מקבל גושפנקא שיפוטית".


Commentaires


bottom of page