top of page

אני ירושלמי


תום שגב, הארץ


אי שם בין סעיפי החוק החדש למניעת איחוד משפחות מסתתרת כוונה לגרש מירושלים המזרחית אלפי ילדים, בהיגעם לגיל 18, ברוח הטרנספר הביורוקרטי שמציע אביגדור ליברמן; אמן אבו גווילה כבר בת 16: יש לה עוד שנתיים.


האפשרות לגרש מירושלים אלפי ילדים קיבלה את אישור הכנסת; הכל נומק בצורך להתגונן מפני הטרור. גם תשובת המדינה על עתירות שיגיעו בשבוע הבא לדיון בבית המשפט העליון מתבססת על צורכי ביטחון בלבד. אך עו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת את המוקד להגנת הפרט, השיגה מצגת שאנשי מנהל האוכלוסין הראו לשרי הממשלה לפני שאלה החליטו על החוק. הצורך להגן על המדינה מפני טרור היה רק נימוק אחד. לצדו דיברו אנשי המנהל על כסף ועל הסכנה שהערבים יתרבו.


Comments


bottom of page