top of page

אמסלם: לא אדון בשום צו שעומד לפקוע


עידן יוסף, NEWS1


ועדת הפנים סירבה להפוך את צו הכניסה לישראל לקבוע והאריכה את הוראת השעה עד סוף 2016יו"ר הוועדה: נאשר צווים רק לאחר דיון מעמיק.


עו"ד עדי לוסטיגמן, רופאים לזכויות אדם: "לפני שהולכים לצו קבע חשוב לשים לב לפגיעה באדם שמגיע לבית הדין". יו"ר הוועדה, ח"כ אמסלם: "האם לדעתך יש הרעה בתנאי הפליט? אני רואה רק הקלה". עו"ד לוסטיגמן: "אנשים לא מקבלים החלטות. האם תקני הדיינים במשרה מלאה? האם הדיין צריך לנסוע מגבעון לסהרונים?" היו"ר אמסלם: "כלומר 70% מהזמן הוא רק בדרך?" עו"ד לוסטיגמן: "גם אין הליך ביזיון בית הדין, כלומר אין מה לעשות אם המדינה לא מקיימת את פסק הדין במועד. אין החזרת אגרה. לא מקבלים החלטות ואנשים צריכים לפנות שוב ושוב".Comments


bottom of page