top of page

אלפי פלסטינים ביקשו מישראל הגנה בשנים האחרונות. 0.2% נענו


הגר שיזף, הארץ


בין 2019-2016 הוגשו 4,284 בקשות של פלסטינים להיתר שהייה לאחר שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל, 11 מהן התקבלו. מי שבקשתם להיתר שהייה מתקבלת, אינם זכאים לביטוח בריאות, היתר עבודה וזכויות סוציאליות אחרות.

ב-2019 עתרו לבג"ץ הארגונים רופאיים לזכויות אדם, הי"אס, המוקד המוקד לפליטים ומהגרים וקו לעובד באמצעות עו"ד עדי לוסטיגמן, בדרישה להסדיר את הזכויות הסוציאליות של פלסטינים שמקבלים מעמד בישראל בנסיבות אלה. העתירה מתייחסת הן לאנשים שהוכרו כמאוימים בשל טענות כי שיתפו פעולה עם ישראל והן לכאלה שהוכרו כמאוימים מטעמי בטחון אישי — נטייתם המינית או סגנון חיים שאינו מקובל חברתית בגדה.


Comentários


bottom of page