top of page

או"ם שמו"ם


עמירה הס, הארץ


אונרוו"א מעוניינת להמשיך בפרויקט מסוים בשטחים?

בבקשה, למדינה אין התנגדות; רק שתחליף את המשפטנית המייעצת לפרויקט. בית המשפט יצטרך להחליט בשבוע הבא אם לאמץ את עמדת משרד הפנים, שאין לתת לה להיכנס לארץ.


מסע התלאות שלה כלל פעמיים שבהן לא הורשתה להיכנס לארץ (ב-2006 וב-2009), היעדרות מאולצת מהעבודה, השתדלויות אצל השגרירות האמריקאית כדי שתתערב, דפיקות לב ומתח בכל פעם שהיה עליה לחדש את האשרה והתמודדות עם טענות פקידי הגבולות שהיא משקרת כשהיא מבקשת אשרת תייר, משום שהרי היא, כעדותה, עובדת פה. לכי תסבירי שלא עבדת בישראל אלא בתחומי הרשות, ושלפלסטינים אין סמכות להוציא ויזה, ולכן היו הסכמים ג'נטלמניים עם ישראל שאיפשרו לשכמותה להיכנס לארץ ולצאת אותה כל כמה חודשים, ולעבוד בתחומי הרשות.


לכל זה יש להוסיף התדיינות משפטית ארכנית ומייגעת, שבה היא ועורכת הדין שלה, עדי לוסטיגמן מירושלים, נאלצות להתמודד עם תשובות המדינה, שאותן התקשו להבין. הנה דוגמה: "דווקא פניית השגרירות האמריקאית מחזקת את החלטת סירוב הכניסה לישראל, שכן העותרת מתגוררת ברמאללה בלבד. לאור כל האמור הוחלט לסרב כניסתה לישראל מחשש להשתקעות". רמאללה זה ישראל? ועבודה זו השתקעות? על יועצים בינלאומיים שנוהגים לעבוד בארצות שהם אינם אזרחיהן לא שמעתם?


Comments


bottom of page